Λίγο ακόμα – Encore un peu

Pour la conférence de Stathis, on vous avait fait une belle petite bande annonce pour vous dire ce que nous envisagions : La tourmente grecque, la venue d’Eric Toussaint.

Histoire de nous donner la parole, la bande son, c’était la chanson Ligo akoma. Hélas, panne de vidéo projecteur… Alors ce sera notre nouvelle chanson…

C’est un poème du grand Georges Séféris, mis en poème par Mikis Theodorakis, et interprété par une des plus grandes, Maria Farantouri.

 

Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν

Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Λίγο ακόμα θα ιδούμε
τα μάρμαρα να λάμπουν, να λάμπουν στον ήλιο
κι η θάλασσα να κυματίζει

Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε
Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα
Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε
Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα
Encore un peu et nous verrons
Encore un peu et nous verrons
les amandiers fleurir
les amandiers fleurir
les amandiers fleurir

Encore un peu et nous verrons
Encore un peu et nous verrons
es marbres briller, briller au soleil
et déferler les vagues de la mer.

Encore un peu, élevons-nous
un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut
Encore un peu, élevons-nous
un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *